Daderschap of verantwoordelijkheid

Huisarts Pieter Barnhoorn trok gisteren in de Volkskrant fel van leer  over wat hij ‘onzinnige uitspraken over leefstijl en preventie’ noemt. We moeten ophouden het verband te leggen tussen leefstijl en ziekte. “Veel ziekten zijn gewoon het gevolg van domme pech, daar helpt geen lieve leefstijl aan”, schrijft Barnhoorn.

Hij heeft half gelijk met deze uitspraak. Dat je pech hebt als je ziek wordt is zonder meer waar, maar dat leefstijl daarin geen rol zou spelen is natuurlijk onzin. Alleen al het voorbeeld van de gezondheidsklachten van beginnende type II diabetes die een halt kunnen worden toegeroepen door een andere leefstijl maakt duidelijk hoe onhoudbaar die stelling is.

Natuurlijk heeft Barnhoorn een punt als hij zegt dat we mensen niet zomaar de schuld kunnen geven van het feit dat ze ziek worden van een ongezonde leefstijl. Wie genoeg geld heeft kan in zijn leefstijl meer keuzes maken dan wie amper kan rondkomen. Maar dit betekent nog niet dat iemand met beperkte middelen per definitie een slachtoffer is van zijn omstandigheden, laat staan dat we die zouden zien als een dader van zijn ziekte. Toch suggereert Barnhoorn dat we deze mensen wel als daders bestempelen en dat we hiermee de solidariteit in ons stelsel in gevaar brengen.

Dat Barnhoorn de waarschuwing wil afgeven dat we die weg net moeten willen bewandelen, is goed. Maar hij zet het zó scherp neer dat hij zijn doel voorbij schiet. Juist van een huisarts mag worden verwacht dat hij het belang van leefstijl en preventie erkent en uitdraagt. De huisarts heeft een verantwoordelijkheid het gesprek hierover aan te gaan met zijn patiënten, net zoals die patiënten mogen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid op dit gebied.

Delen