Feestje?

Zijn de zorgkosten ’plotseling’ gedaald, zoals de Telegraaf ons afgelopen vrijdag voorschotelde, of is deze daling logisch? De twee mogelijke oorzaken die voor de daling worden genoemd – minder vraag naar ziekenhuiszorg en betere fraudebestrijding – zijn geen dingen die zich plotseling voordoen. Maar ik begrijp dat de Telegraaf niet graag kopt met ‘Zorgkosten volgens verwachting gedaald’. Goed nieuws is zelden nieuws tenslotte.

Toch is het een bericht dat meer vragen oproept dan beantwoordt. De belangrijkste vraag is natuurlijk of dit nieuws is waarmee we blij moeten zijn. Die vraag is op het punt van fraudebestrijding eenvoudig te beantwoorden: ja, en vooral doorgaan op de ingeslagen weg. Maar is het ook positief dat er minder vraag is naar ziekenhuiszorg? Het antwoord op deze vraag zou ‘ja’ zijn als de substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn een hoge vlucht neemt of als mensen ineens significant gezonder zijn gaan leven. Maar die substitutie is een moeizame weg en dat we als bevolking ineens massaal onze levensstijl hebben aangepast lijkt mij een utopie.

Heeft de dalende vraag naar ziekenhuiszorg dan met de economische crisis te maken? En zo ja, is dit erg? Deze vragen zijn zonder verder onderzoek onmogelijk te beantwoorden. Hiervoor moeten we eerst weten welke ziekenhuiszorg precies minder in trek is. Is dit de noodzakelijk zorg die mensen beter maakt of voorkomt dat ze nog zieker worden, dan hebben we een enorm probleem. Maar is het de zorg die wordt aangeboden in onzinpoli’s, en die mensen nu links laten liggen omdat ze het geld voor hun verplicht eigen risico wel beter kunnen besteden, dan is er alle reden voor een feestje.

Delen