Data delen

Sterk wisselende reacties op Twitter op het nieuwsbericht dat bijna de helft van de Nederlanders bereid is medische data te delen met de zorgverzekeraar in ruil voor korting. De een vindt het prima zolang iemands gezondheid maar niet de hoogte van de korting bepaalt. Een tweede laat het bij een vrij neutraal ‘opvallend’. Weer iemand anders laat weten het zelf nooit te zullen doen. En er is ook iemand die het ‘naïef, zelfzuchtig en/of wanhopig’ noemt.

Die laatste reactie vind ik wat al te kort door de bocht. Het ligt er maar net aan op welke wijze de data worden gedeeld met de zorgverzekeraars en wat die er vervolgens mee doen. Aan data één op één overleggen kleeft een voor de hand liggend privacyvraagstuk waaraan geen enkele zorgverzekeraar zich de vingers zal willen branden. Het wordt anders als het om data gaat die de zorgverzekeraar geclusterd en geanonimiseerd ontvangt, gekoppeld aan een aantal persoonskenmerken zoals leeftijd, leefomstandigheden en gezondheidskenmerken. Op die wijze biedt het informatie op basis waarvan preventieprogramma’s kunnen worden ontwikkelen en aangeboden aan gerichte bevolkingsgroepen. Op diezelfde manier werken zorgverzekeraars ook al samen met werkgevers om gezondheid bevorderende interventies aan te bieden als onderdeel van collectieve contracten.

Als het delen van data op deze manier wordt aangepakt, blijft de privacy van het individu gewaarborgd maar kunnen we er wel collectief beter van worden. Er is dus geen reden om over deze ontwikkeling direct moord en brand te schreeuwen.

Delen