De bakker en de buren

Joan Veldhuizen, wethouder zorg en welzijn in Bladel, was nog psychiatrisch verpleegkundige toen ze in een praktijksituatie merkte hoezeer de manier waarop een verward iemand wordt bejegend invloed heeft op diens gedrag. Ze vertelt hierover in het interview dat ik recent met haar had in het kader van Wereld Alzheimer Dag, afgelopen maandag.

Zo’n dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij Alzheimer is belangrijk, maar gaat snel voorbij. Het onderwerp vereist structurele aandacht. Veldhuizen is iemand die dit begrijpt. En het is dan ook geen toeval dat de gemeente waarin zij wethouder is, tot de gemeenten in de regio Eindhoven behoort die een koploperrol vervullen in ons land als dementievriendelijke gemeenten. In deze gemeenten worden nu stappen gezet om te zorgen dat dementie een onderwerp wordt dat bij iedereen in de samenleving gaat leven. Mooie voorbeelden zijn de verwarringsdag die de gemeente organiseert en het toneelstuk over dementie dat inmiddels al tachtig keer voor volle zalen is opgevoerd. Mooi is ook de scholing voor ambtenaren en politieagenten, zodat zij weten hoe ze het best kunnen handelen als ze geconfronteerd worden met iemand die verward is. Het nieuwste initiatief is het gratis aanbieden van de dementia-app aan alle mantelzorgers en mensen met dementie in de gemeente.

In het interview benadrukt Veldhuizen het belang van een lokale aanpak om het taboe op dementie te doorbreken en te zorgen dat het een onderwerp wordt dat maatschappijbrede aandacht en acceptatie krijgt. Als je het lokale proces niet doorloopt, ontstaat geen draagvlak, stelt ze. En het is wel essentieel dat dit gebeurt, want de intramurale zorgaanbieders komen gemiddeld pas in de laatste anderhalf jaar aan bod. “In de 6,5 jaar daarvoor hebben vooral de bakker en de buren ermee te maken”, stelt Veldhuizen.

Delen