De bezem erdoor

Asociaal en onsolidair. Het zijn geen woorden die een huisarts snel in een publiek medium zal uiten over patiënten, maar huisarts Danka Stuijver heeft de lef om het wel te doen en dat valt te waarderen. Ze zegt het over patiënten die zonder enige gêne zorg consumeren alsof ze een snoepautomaat leegtrekken.

Maar ze geeft niet alleen patiënten een draai om de oren. Ze richt haar pijlen ook op behandelaars die patiënten aanraden ‘even een briefje bij de huisarts te halen’ om te zorgen dat een behandeling (deels) wordt vergoed, en op zorgverzekeraars die vergoeding bieden voor behandelingen met twijfelachtige waarde.

‘Het is veel gemakkelijker om onzinnige zorg wél te vergoeden’

Peter Paul van Benthem van de Federatie Medisch Specialisten kan wel zeggen: ‘Onzinnige zorg moeten we niet doen’, maar Stuijver laat zien dat dit niet zo simpel is: het is veel gemakkelijker om onzinnige zorg wél te vergoeden. Iedereen staat erbij en kijkt ernaar, iedereen speelt een rol om het in stand te houden. Als zorg in het basispakket zit, hebben we als patiënten het recht er gebruik van te maken, hebben zorgaanbieders het recht om het aan patiënten aan te bieden en hebben zorgverzekeraars het recht om het te vergoeden.

Aan dat basispakket worden steeds elementen toegevoegd en het is bijna onmogelijk om er iets uit te krijgen als het er eenmaal inzit. We hebben daar immers allemaal een mening over en al die meningen bij elkaar vormen een lobby die de politiek niet goed durft te negeren. Maar dat we daarmee onszelf in de vingers snijden omdat we de zorg – en dus onze premie – er steeds duurder mee maken, lijken we niet te beseffen. We zouden onszelf een dienst bewijzen als we zouden zeggen: ‘Overheid, haal daar eens flink de bezem doorheen’.

Delen