De buitenwereld

Overloop vanuit de ggz. Overloop vanuit de ziekenhuizen die de druk niet meer aankunnen en zeggen ‘Bel de huisarts maar’. Opgeteld bij de coronadrukte die de huisartspraktijken toch al heeft getroffen en het hoge ziekteverzuim waarmee praktijken nu te kampen hebben.

Je kunt het de huisartsen niet kwalijk nemen dat ze van mening zijn dat het water ze aan de lippen staat. Begrijpelijk dus dat een aantal van hen een Facebook-groep heeft opgezet om de situatie die zij als uiterst urgent beschouwen samen kritisch tegen het licht te houden. Vooralsnog besloten, om eerst ervaringen met elkaar te delen en oplossingsrichtingen te kunnen bedenken.

‘Huidige model ANW-zorg niet langer houdbaar’

Een van de agendapunten is de ontkoppeling van de ANW-zorg. Het huidige model, waarin die zorg buiten kantoortijd de verantwoordelijkheid is voor de praktijkhoudend huisarts, is volgens velen van hen niet langer houdbaar. Uit de social mediaberichtgeving over de discussie in de Facebookgroep sijpelt toch al wat naar buiten. De optie om de gebruikers van de ANW-zorg te confronteren met het geschetste probleem bijvoorbeeld.

Zeker een interessante optie om het probleem nadrukkelijk op de kaart te zetten. Maar op Twitter stelde iemand hierbij wel de cruciale vraag: ‘Hoe gaan we de buitenwereld betrekken?’. Het is zeer de vraag in hoeverre die buitenwereld – in dit geval dus specifiek de gebruikers van die ANW-zorg- weet dat er een probleem bestaat. De problemen in de zorg worden immers nog steeds vooral bediscussieerd door de zorgprofessionals zelf en de beleidmakers. Een actie om het publiek erbij te betrekken is prima, maar bij die actie hoort dan wel duiding.

Delen