De faillerende redder

Gisteren in de loop van de middag verscheen een Q&A waarin de MC Groep de actuele stand van zaken geeft over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. We lezen hierin dat surseance van betaling is aangevraagd “om een faillissement te voorkomen door orde op zaken te stellen.” Maar we lezen ook dat faillissement van de ziekenhuizen “een waarschijnlijk scenario” is.

Begrijpelijk, gelet op het feit dat de zorgverzekeraars definitief kenbaar hebben gemaakt de ziekenhuizen niet meer te willen financieren, nadat de banken eerder al hadden laten weten geen extra krediet meer te hebben willen leveren. Dan houdt het wel een beetje op inderdaad.

Het feit dat beide ziekenhuizen al lang met verlies draaien en dat reorganisaties en verbeterplannen niet hebben geholpen om hier iets aan te veranderen, maakt duidelijk waarom de zorgverzekeraars en banken nu weinig vertrouwen meer hebben in een voorgesteld volgend plan voor ingrijpende reorganisaties.

Horen we vanuit de verte de cynische lach van Aysel Erbudak?

Al voordat de Q&A online stond, kwam NRC met het bericht dat beide ziekenhuizen in financiële problemen gekomen zijn door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. Met name? Dat klinkt niet geloofwaardig. Datzelfde probleem hebben immers veel meer ziekenhuizen, maar die hoeven allemaal geen surseance van betaling aan te vragen.

De zorgverlening gaat gewoon door, lezen we ook nog in de Q&A. Dat is logisch want de zorgverzekeraars hebben wat dit aangaat een wettelijke zorgplicht. Daaraan zal in Amsterdam eenvoudiger te voldoen zijn dan in Lelystad, want in Amsterdam bestaat op ziekenhuisgebied overcapaciteit. Hoe dan ook, het einde van het aloude Slotervaartziekenhuis, dat al op het moment dat het zijn deuren opende overbodig was, lijkt nabij. Horen we vanuit de verte de cynische lach van Aysel Erbudak, die eerder moest accepteren dat Loek Winter ‘haar’ ziekenhuis mocht komen redden?

Delen