De fiscus en uw aandelen

Niet iedere Nederlandse belegger staat erbij stil dat een deel van zijn netto rendement van de fiscus komt en toch is dat meestal zo. Die stelling behoeft enige toelichting en inkleuring.

Stel, u belegt privé in aandelen Royal Dutch Shell (voorheen Koninklijke Olie). Dan ontvangt u nu per jaar zo’n 5 procent aan bruto winstuitkeringen (dividend). Daarop wordt 15 procent bronbelasting ingehouden zodat er 4 procent netto dividend overblijft. Als uw
vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting al boven de heffingsvrije voet uitkomt, betaalt u daarnaast nog 1,2 procent vermogensrendementsheffing over de waarde van uw aandelen. Dan zou uw jaarlijkse netto dividendopbrengst uiteindelijk slechts 3,05 procent (= 5 – ¾ – 1,2) bedragen.

De wereld van dividendbelastingen stopt
niet bij de grens

Zo grijs maakt de Nederlandse fiscus het gelukkig niet. De ingehouden bronbelasting vormt namelijk – net zoals loonbelasting – een voorheffing op uw inkomstenbelasting. Als u – of uw accountant of fiscaal adviseur – bij uw fiscale aangifte de ingehouden dividendbelasting op de juiste plek invult, wordt de voorheffing afgetrokken van het bedrag aan inkomstenbelasting. Dan stijgt uw netto dividendrendement in dit voorbeeld per saldo dus naar 3,8 procent. De oplettende belegger en/of de belegger met een goede adviseur behaalt dus een hoger netto rendement.

De wereld van dividendbelastingen stopt helaas niet bij de Nederlandse grens. Als u in buitenlandse bedrijven belegt, loopt u er ook tegenaan en is de materie veel complexer. Dan gaat het om de belastingverdragen die Nederland met de betreffende buitenlanden heeft afgesloten en moet u zich voor gedeeltelijke terugvordering soms zelfs tot de betreffende buitenlandse fiscus richten. Elk buitenland kent zijn eigen formulieren en procedures. Fiscale harmonisatie is ook wat dit betreft nog ver weg en ik verdenk sommige landen er stiekem van dat hen dat wel goed uitkomt.

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Reacties en/of suggesties? Mail naar geld@artsenauto.nl.

Delen