Dividendlekkage

Hartje zomer is doorgaans niet de periode waarin lekkage na hevige regenval tot hoofdbrekens leidt. De lekkage waarover deze column gaat, krijgt het hele jaar weinig aandacht. Maar het is wel iets om bij stil te staan, want als u zelf direct of via een of meer beleggingsfondsen in aandelen belegt, is de kans groot dat uw rendement gedrukt wordt door dividendlekkage.

Dat zit zo: bedrijven belonen hun aandeelhouders meestal door de combinatie van koersstijging en uitkering van een deel van de winst. Die uitkering heet ‘dividend’. Op dat dividend houdt het land waarin een bedrijf gevestigd is dividendbelasting in. Vaak is die inhouding 15 procent, maar er zijn ook landen, zoals Duitsland en Frankrijk, die 25 tot 30 procent inhouden.

Nederland is een goed vestigingsland voor beleggingsfondsen

Als uw beleggingen in Box III zitten, kan vaak tot 15 procent van de ingehouden dividendbelasting worden verrekend met de aangifte inkomstenbelas­ting. Voor het meerdere moet u een beroep doen op belastingverdragen die Nederland heeft met de betreffende landen. Bij een goed gespreide portefeuille is dat bijna ondoenlijk, zeer complex en erg tijdrovend. Dividendlekkage is de belasting die u wel betaalt, maar uiteindelijk niet terugvordert of verrekent.

Zelfs als u, voor een betere spreiding, het beleggen uitbesteedt aan een aandelenfonds, is sprake van dividendlekkage. Zeker als dat fonds niet gevestigd is in een land met een uitgebreid stelsel van belasting­verdragen. Nederland is wat dat betreft juist een heel erg goed vestigingsland. Het verschil in dividendlekkage met een in Nederland gevestigd wereldwijd aandelenfonds dat de fiscale zaken op orde heeft, kan oplopen tot 0,5 procent per jaar. Jaar in, jaar uit en dat tikt aan. Het loont dus echt de moeite om u hierin te verdiepen of ernaar te vragen bij uw bank of vermogens­beheerder.

Delen