Dakpansgewijze deposito’s

De economische wereld ziet er de laatste tijd normaler uit nu de meeste rentestanden niet meer met een minteken beginnen. Om de hoge inflatie te beteugelen, zijn centrale banken in de hele wereld overgegaan tot het stapsgewijs verhogen van de officiële rentetarieven en tot afbouw van stimulerende maatregelen.

Banken in Nederland zijn dit jaar weer begonnen om positieve rentes op spaarsaldi te vergoeden, maar nog wel bescheiden. Want hoewel op 8 februari 2023 de vergoeding die banken van de ECB ontvangen op door hen gestald geld al naar 2,5 procent was gestegen, kwam de rente op menig spaarrekening een maand later nog niet verder dan 0,5 procent.

Het valt te overwegen om naast direct opvraagbaar spaargeld – dat nodig is als actuele buffer voor uw verwachte en onverwachte uitgaven – ook een of meer deposito’s te openen. De rente voor deposito’s van 1 jaar lag bij de grootbanken op 13 maart 2023 op circa 1 procent. Voor deposito’s van 5 jaar varieerde dat van 1,7 procent tot 1,85 procent.

Langere deposito’s leveren meestal de hoogste rente op

Een slimme aanpak bij deposito’s is om die ‘dakpansgewijs’ op te bouwen. Dat wil zeggen dat u voor gelijke bedragen deposito’s opent die steeds een jaar na elkaar vrijvallen. Dus bijvoorbeeld na 1, 2, 3, 4 en 5 jaar. Als u eenmaal zo’n dakpanstructuur met deposito’s heeft opgezet, kunt u elk jaar beoordelen of u het vrijgevallen bedrag al dan niet gedeeltelijk nodig heeft om uw direct opvraagbare spaargeld aan te vullen. Met geld dat echt over is, kunt u weer een nieuw deposito openen met een looptijd die een jaar langer is dan uw, dan nog, langstlopende deposito.

Langere deposito’s leveren meestal de hoogste rente op. Het is wel van belang om de grens van het depositogarantiestelsel in de gaten te houden. En let op: daarvoor tellen alle betaal- en spaarrekeningen en deposito’s bij dezelfde bank mee. Lees voor nog meer rente ook Sparen in het buitenland op deze website.

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen