De gelddiscussie

De discussie over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers staat weer op scherp na de opmerkelijke afloop van het Kamerdebat over de coronacrisis afgelopen woensdag. Op Twitter ging het lang nergens anders meer over. Zoals vaker gebeurt op dit medium, won bij velen de emotie het van de ratio.

@zorgthuisadvies reageerde wel vanuit de ratio. In een draadje legde hij uit waarom een substantiële loonsverhoging in de zorg verdergaande consequenties heeft dan veel mensen waarschijnlijk vermoeden. Niet alleen omdat het om grote aantallen medewerkers gaat, maar ook omdat het geld ergens vandaan moet komen.

Natuurlijk is het te simpel om te zeggen ‘Dat geld is er niet’, maar feit is wel dat er niet ineens méér geld is. Het moet onttrokken worden aan een huidige bestemming. Dat is een politieke beslissing als het om bijvoorbeeld infrastructuur of ontwikkelingssamenwerking gaat. En het is een beslissing die ons allemaal in de portemonnee raakt als het moet worden opgebracht uit bijvoorbeeld verhoging van de belasting of de zorgverzekeringspremie. In beide gevallen is het ook een beslissing met politieke consequenties. Want of het geld nu uit het eerste of het tweede komt, er is altijd wel een bevolkingsgroep die verontwaardigd reageert.

Als u vindt dat zorgmedewerkers meer verdienen, accepteer dan dat dit u wat kost

De beschuldigende vinger naar de politiek wijzen is dan ook een easy way out om niet zelf verantwoordelijkheid te hoeven nemen over de vraag wat de zorg ons waard is. Of nog wat scherper: als u vindt dat zorgmedewerkers meer verdienen, accepteer dan dat dit u wat kost.

Delen