De geleidelijke weg

Als meer zorg in de eerste lijn geleverd wordt, kan het niet anders of het aandeel van de ziekenhuizen in die zorg wordt kleiner. Toch is dit nog niet wat we zien gebeuren, blijkt uit uitspraken van Wim van der Meeren van CZ en Peter Hoppener van VGZ tijdens het congres over value based healthcare eerder deze week. Hoppener stelde hier dat bij proeftuinen voor overheveling van zorg van tweede naar eerste lijn in Eindhoven en Maastricht de capaciteit in de tweede lijn na het verdwijnen van zorgtaken toch weer wordt opgevuld. “Dan betalen we tweemaal”, zei hij.

Dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Ziekenhuizen moeten zich gaan realiseren dat groei geen vanzelfsprekende optie meer is en dat het kwijtraken van zorgtaken aan de eerste lijn betekent dat het belang van de ziekenhuizen in het totale zorgaanbod afneemt. Simpeler gezegd: ze raken functies kwijt en krimpen hierdoor. Het is echter wel de bedoeling dat die krimp geleidelijk gaat, want als dit te schoksgewijs gebeurt, kunnen ziekenhuizen in acute financiële nood komen en zelfs failliet gaan. Zeker in de huidige situatie, waarin banken toch al niet staan te springen als het op financiering aankomt.

De meerjarenafspraken die zowel CZ als VGZ nu voorstaan, kunnen helpen om dit probleem te voorkomen. Vooropgesteld dat wel duidelijk is ‘dat de huidige status quo niet in beton gegoten wordt’, zoals Van der Meeren het tijdens dat congres zei. Mooie cryptobabble. Hij bedoelt natuurlijk: vooropgesteld dat duidelijk is dat het budget ieder jaar een beetje verder omlaag gaat.

Delen