De hete aardappel

Een interessante enquête van Medisch Contact over hoe artsen stemmen en hoe ze aankijken tegen de zorg. Een opsteker voor D66, want als het aan de artsen ligt, gaat die partij de verkiezingen ruimschoots winnen. Minder blij zal de SP zijn: een vreemde tegenstelling in de enquête-uitslag wil dat 63 procent van de geënquêteerden de oren laat hangen naar het Nationaal Zorgfonds, maar dat slechts 3 procent zegt een stem te willen uitbrengen op de partij die het initiatief tot dit plan nam. De enige andere partij die het volmondig omarmt, 50Plus, krijgt zelfs maar 0,5 procent van de stemmen.

Veel interessanter nog zijn de antwoorden op de vraag hoe de stijgende zorgkosten moeten worden beteugeld. Maar liefst 50 procent zegt dat dit helemaal niet nodig is; laat maar stijgen die kosten. Gelet op de doelgroep begrijpelijk: niet over de kosten hoeven nadenken scheelt veel discussie met de patiënt.

Niet over de kosten hoeven nadenken scheelt veel discussie met de patiënt

Opvallend genoeg vinden veel artsen tegelijkertijd wel dat nog te veel onzinnige, niet bewezen werkzame, niet-effectieve zorg in het pakket zit die er best uit kan. Er is iets vreemds aan de hand als artsen dit wel weten, maar toch in groten getale impliciet laten doorschemeren het niet als hun verantwoordelijkheid te zien hierover het gesprek met de patiënt aan te gaan. Als dit gesprek al nodig is, dan moet VWS dit maar doen. Dit kan dan bijvoorbeeld een leeftijds- of kostenplafond invoeren voor dure geneesmiddelen. Het kan eigen bijdragen invoeren voor spoedeisende hulp of huisartsenpost. En het kan palliatieve chemotherapie, second opinion en bevolkingsonderzoeken afschaffen of boven de zestig jaar geen griepvaccin meer aanbieden.

Allemaal opties voor kostenbeheersing die alleen maar via wetgeving tot stand kunnen komen dus. Schuif maar door die hete aardappel.

Delen