De hoge lat

Het kan nauwelijks als een verrassing komen dat de medisch oncologen (NVMO) en de longartsen die kankerpatiënten behandelen (NVALT) tot de beslissing zijn gekomen dat de lat omhoog moet voor nieuwe kankermedicijnen.  

Het is in lijn met de recent gepubliceerde bevindingen van het Integraal Kankercentrum over het effect van nieuwe dure kankermedicijnen. En met de stelling die internist-oncoloog Gabe Sonke poneerde dat kritischer moet worden gekeken naar de real life meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen die de farmaceutische industrie voor de behandeling van kanker op de markt brengt.

‘NVMO en NVALT zetten twee stappen tegelijk’

Toch is het begrijpelijk dat patiëntenorganisaties ontstemd reageren op het nieuws. Niet alleen vanwege de stelling dat een paar maanden levenswinst voor een patiënt soms veel kan betekenen. Maar ook – wellicht meer nog – omdat de NVMO en NVALT twee stappen tegelijk zetten. Ze stellen de internationale standard of care niet alleen ter discussie, maar wijken daar ook van af. Dat Sonke zegt dat er een grens moet zijn waarvan oncologen zeggen ‘dit is niet goed genoeg’, is zeker verdedigbaar. Maar aan de gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt die hij ook belangrijk zegt te vinden, wordt hier een beetje voorbijgegaan.

Delen