De juiste prikkel

Heel verfrissend, een ziekenhuisbestuurder die zegt voordelen te zien van de nullijn die in het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg is afgesproken: “Ik ben ervan overtuigd dat een plafond helpt. Mensen gaan zich ernaar gedragen. Je moet keuzes maken”, zegt vertrekkend bestuursvoorzitter Paul Doop van Haaglanden Medisch Centrum. Als er geld genoeg was, was er minder reden om te innoveren, geeft hij toe. Dat financiële prikkels nodig zijn om tot innovatie te komen, is jammer. Maar die prikkels helpen dus wel.

Als er geld genoeg was, was er minder reden om te innoveren

Mooi om te lezen hoe nuchter Doop is over de beslissing om de locatie Bronovo te sluiten. Het is gewoon een rationele beslissing, hoezeer de buitenwereld in de discussie erover ook de emoties de boventoon laat voeren. “We zagen dat het ziekenhuis voor een derde tot de helft leeg stond. En vol zal het niet meer worden. Er zit geen toekomst meer in de ziekenhuiszorg in de traditionele zin”, stelt Doop. In het verlengde hiervan vertelt hij hoe de afdeling IC is leeggelopen, hoe chemotherapie steeds meer thuis wordt gegeven en hoe de medisch specialisten de wijk in trekken.

En: hoe aan dialoogtafels met huisartsen, thuiszorgorganisaties, gemeenten en inwoners wordt gesproken over hoe het best zorg kan worden geboden. Doop heeft natuurlijk gelijk dat het hierbij efficiënter is om plannen voor schuldsanering te ontwikkelen dan om af te wachten tot mensen van de ellende ziek worden en zorg nodig hebben. Om tot dergelijke oplossingen te komen, moeten inderdaad wel al die partijen – en ook de zorgverzekeraar – samen aan tafel zitten. Iets wat ze bij bijvoorbeeld de Krijtmolenalliantie in Amsterdam Noord ook begrijpen. Wie volgt?

Delen