De keerzijde van succes

Wat is de betekenis van het woord ‘succes’  in Poeptest darmkanker blijkt succes? Volgens de onderzoekers zit het succes in het feit dat de opkomst voor het bevolkingsonderzoek darmkanker hoger is gebleken dan verwacht en dat die onder senioren meer darmkanker aantoont dan was voorzien. Ethicus Gert van Dijk plaatst hierbij (op Twitter) terecht de kritische kanttekening: ‘Dat veel mensen er aan meedoen is nog lang geen teken van succes. Dat is het pas als mensen er ook langer door zouden leven’. Ook huisarts en Volkskrant-columnist Joost Zaat is kritisch. Hij Twittert: ‘Echt? Kijk ook eens naar artikelen over screening op NTvG’.

‘Dat veel mensen er aan meedoen is nog lang geen teken van succes’

Het onderzoek naar de darmkankerscreening is uitgevoerd in opdracht van het RIVM. Jaap van Delden, hoofd van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, gaat in het artikel in AD kort in op de schaduwzijde van de colonscopie die wordt verricht als de poeptest uitwijst dat verder onderzoek nodig is. Over de periode van vier jaar traden 136 ernstige complicaties op en vier dodelijke. Toch vielen de gemelde negatieve effecten per saldo erg mee, stelt Van Delden. Daar valt toch wel een kanttekening bij te plaatsen.

Zaat zette op Twitter de cijfers op een rij over het aantal mensen dat overleed aan darmkanker in 2010 (5.070), 2016 (5.154) en 2017 (5.038). De daling van 2017 ten opzichte van 2010 bedraagt dus 32 en ten opzichte van 2016 116. Is die daling volledig toe te schrijven aan de darmkankerscreening, of spelen andere factoren mee? En zelfs als het volledig aan die screening toe te schrijven valt, rechtvaardigen de getallen dan 136 ernstige complicaties en vier doden? Als het antwoord op die vraag positief is, is het begrip ‘succes’ toe aan een herdefinitie.

Delen