De laatste wensen

In 2013 publiceerde VUmc de resultaten van een onderzoek naar het doorbehandelen van ouderen in hun laatste levensfase. Dit doorbehandelen bleek vaak plaats te vinden tegen de eigen wens van de ouderen in. In een aantal gevallen bleek de mening van de ouderen over wel of niet doorbehandelen onbekend bij de behandelaars. En ongeveer de helft van de ouderen die hadden aangegeven geen verdere behandeling te wensen, kregen die toch. Niet echt een toonbeeld van shared decision making.

In Noord-Holland is nu via een proef gekeken of het ook anders kan. Een werkgroep heeft daar op verzoek van de orthopeden van het Westfriesgasthuis de behandelwensen van dementerende ouderen in woonzorgcentra geïnventariseerd. De helft van de bevraagde ouderen blijkt bij een heupfractuur of een andere aandoening niet te kiezen voor een operatie. Zij (of hun vertegenwoordigers) kiezen voor palliatieve zorg in de eigen omgeving. In het bericht lezen we dat inmiddels de eerste ouderen op basis van de in de proef gehanteerde handelwijze thuis zijn overleden zonder verdere behandeling te hebben ondergaan. Een positieve ontwikkeling, vind ik. De vraag of het op een gegeven moment genoeg is geweest, zal voor ieder individu een andere lading hebben. Maar het expliciet stellen van de vraag zet mensen wel aan het denken over waar de grens ligt tussen verder leven ten koste van alles of acceptatie van het einde van dat leven.

Wat dat betreft is het woord ‘behandelwensen’ wellicht een beetje ongelukkig gekozen. Het gaat niet om de vraag welke behandeling iemand nog wenst te ondergaan in de laatste levensfase, maar om de vraag wat iemand in die fase nog van het leven wil. Aan de waarde van dit initiatief doet dit echter weinig af.

Delen