De luiken gaan open

Het filmpje waarin huisarts Derk Runhaar de vraag krijgt om zich voor te stellen hoe de zorg er in 2040 voorstaat als nú geen keuzes worden gemaakt laat niets aan de verbeelding over. Het maakt in één klap duidelijk waarom Zorginstituut Nederland onder de noemer De zorg moet rigoureus veranderen een publieke campagne is gestart.

ZiNl-voorzitter Sjaak Wijma zegt “We zien dat we de samenleving nodig hebben.” Groot nieuws, want de patiënt/verzekerde is tot nu toe vrijwel volledig buiten de discussie over de toekomst van de zorg gehouden. Dit terwijl die er wel degelijk een mening over blijkt te hebben. Bijna de helft is niet bereid meer zorgpremie te betalen om de kwaliteit van zorg op peil te houden. We weten allemaal hoe de zin ‘Bij ongewijzigd beleid zal in 2040…’ verder gaat, dus het is duidelijk dat nu wél wat moet gebeuren.

‘Patiënt verzekerde tot nu toe vrijwel volledig buiten de discussie over toekomst van de zorg gehouden’

Alsof het afgesproken werk is, laat ook minister van langdurige zorg Conny Helder deze week van zich horen over hoe het verder moet met de zorg. Het aantal mensen dat daarin werkt kan niet blijven groeien, stelt ze in haar Kamerbrief Toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg. “Schaarste noopt tot nieuwe wegen”, zegt Helder. Wijma schetst zo’n nieuwe weg: “Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer gemeenschapsgeld naar maatschappelijk werk gaat en minder naar peperdure behandelingen van zeldzame aandoeningen.”

Reken maar dat de patiënt/verzekerde daar wat van vindt. Terecht dus dat die nu nadrukkelijk bij de discussie betrokken wordt. De toekomst van de zorg begint hier.

Delen