De millennial

Generatie Y heeft een heel andere kijk op het leven dan de babyboomers en generatie X. Het is een bijzondere groep vol tegenstellingen, in een wereld die snel verandert. Aan de ene kant zijn deze millennials, geboren tussen 1980 en 2000, op zichzelf gericht – wat levert het me op, vragen ze zich af voordat ze zich ergens aan verbinden – aan de andere kant willen ze graag deel uitmaken van iets groters en niet alleen voor zichzelf leven.

Voor VvAA ligt hier een mooie uitdaging. Want het is prima dat (toekomstige) leden zich afvragen wat wij ze te bieden hebben. Hebben onze producten en diensten de goede kwaliteit, een redelijke prijs, zijn onze activiteiten in de zorg relevant, maken we het leven van deze young professionals beter en gemakkelijker?

Wij kunnen van deze generatie leren om van de gebaande paden te stappen

Het is voor ons en voor de gezondheidszorg in bredere zin van belang dat deze zorgprofessionals zich verbonden gaan en blijven voelen met VvAA. Dat kan door ze te betrekken bij het beleid van VvAA, bij de acties die we voeren en de zaken die wij ontwikkelen. We kunnen de krachten bundelen. Uiteraard willen we het goede dat we hebben, behouden. Maar samen kunnen we onderzoeken waar deze generatie behoefte aan heeft. De toekomst en de hele wereld ligt aan hun voeten. Met smartphones en apps kunnen zij verbinding brengen. Recent was de spectometer op de iPhone, die kanker kan opsporen, als treffend voorbeeld in het nieuws.

Deze zorgprofessionals luisteren niet alleen meer naar ervaren collega’s, maar kunnen ook zelf veel onderzoeken en vergelijken.

Als zorgverleners, maar ook als bestuur van VvAA, kunnen wij van deze generatie leren om van de gebaande paden te stappen. Zo kunnen wij samen de veranderende gezondheidszorg vormgeven.

VvAA wil met al haar leden, jong en oud, de toekomst omarmen. Een toekomst die snel op ons afkomt, sterker nog, die al in de spreekkamer zit.

Delen