De opgave van Malaika

Brancheorganisatie ActiZ en RTL5 staan voor een enorme opgave: een soap maken over de gezondheidszorg die jongeren enthousiasmeert om te kiezen voor een baan in de zorg en die tegelijkertijd ook een realistisch beeld geeft van dit werk. De eerste reactie die het nieuwsbericht op skipr.nl uitlokte, spreekt boekdelen: “Die serie moet wel een getrouw beeld geven. Mijn medewerkers zullen gaan klagen als er in de serie wel volop tijd is per patiënt, of als er volop personeel aanwezig is of als de faciliteiten ruim en luxueus zijn. Ik heb nu al genoeg moeite om uit te leggen dat we wel meer willen maar niet meer kunnen.”

De initiatiefnemers stellen dat de gebeurtenissen in de soap gebaseerd zijn op verhalen uit de zorg. Die worden vertaald naar drie jonge mensen die stage lopen in verzorgingscentrum Malaika, en hierbij komen zowel de thuiszorg als de verpleeg- en verzorgingshuiszorg aan bod. Ik ben benieuwd hoe de soap hiermee om zal gaan. Wordt de eenzaamheid in beeld gebracht waarmee zo veel ouderen te kampen hebben? Worden de jonge kijkers geconfronteerd met de gevolgen van extramuralisatie en de verwachte verschillen tussen gemeenten in de aanpak van het ouderenbeleid? En zo ja, wordt dan een beroep gedaan op het rechtvaardigheidsgevoel van jongeren?

Aan de ene kant kennen jongeren een gezonde dosis idealisme, een drang om de wereld te verbeteren. Inspelen op dat rechtvaardigheidsgevoel kan daaraan appelleren. Maar aan de andere kant worden de puberteit en adolescentie ook gekenmerkt door een terechte nieuwsgierigheid om de hele wereld te ontdekken. En de jongeren die aan die nieuwsgierigheid invulling geven, beginnen bij zichzelf en niet bij ouderen: die doen een rugzak om en gaan naar India. De eerste aflevering maakt of breekt de waarde van dit initiatief.

Delen