De patiënt als product

Had u dat ook toen u las over de nieuwe baan van Robin Alma, dat u dacht: commercieel directeur? Van een ziekenhuis? Ja, commercieel directeur van een ziekenhuis. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda om precies te zijn. Alma is per 1 september aangetreden en de manier waarop hij zichzelf positioneert, zet meteen de toon. “De patiënt kiest in toenemende mate de zorgaanbieder die bij hem/haar past”, zegt Alma op Zorgvisie.nl. “Wij willen de patiënt aan ons binden met op de patiënt afgestemde zorgverlening. Voorbeelden hiervan zijn goede informatieverstrekking en het versterken van de samenwerking met de huisartsen.”

Zet op de plaats van ‘patiënt’ eens ‘cliënt’ (het verbaast mij dat Alma dit zelf niet doet) en heb het dan niet over zorg maar over een auto. Dan krijg je zoiets: “De cliënt kiest in toenemende mate de auto die bij hem/haar past. Wij willen de cliënt aan ons binden met op de cliënt afgestemde producten. Voorbeelden hiervan zijn goede afspraken over financiering en het versterken van de samenwerking met aanbieders van parkeerfaciliteiten.”

Je kunt dat grappig vinden, of twijfelachtig, of laakbar of nog heel veel andere dingen, maar het is de nieuwe wereld waarin wij leven. Alma wordt in zijn nieuwe functie verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. En de relatie tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar is in deze nieuwe wereld een zakelijke. Daar past deze zakelijke toon bij. Ik ben benieuwd welke zorgaanbieder dit geluid als eerste kopieert.

Delen