De prijs en de waarde

Het is een goede ontwikkeling dat Medisch Centrum Leeuwarden een informatiepunt over zorgkosten opent. Typisch zoiets waarvan je denkt: dat zouden meer ziekenhuizen moeten doen. Ziekenhuizen zitten immers niet te wachten op klachten, betalingsproblemen en incassotrajecten, en dat is precies wat het MCL hiermee probeert voor te blijven.

Patiënten kunnen bij dit informatiepunt advies krijgen over de verzekering en de ziekenhuisrekeningen, en ze kunnen laten controleren of ze voldoende verzekerd zijn voor een bepaalde behandeling. Met dit laatste zal vooral bedoeld worden: of ze wel een verzekeringspolis hebben waarbij de behandeling die ze moeten ondergaan gecontracteerd is in dat ziekenhuis. Natuurlijk kunnen ze voor vragen op dat gebied ook bij hun eigen zorgverzekeraar terecht, maar het kan zeker geen kwaad dat het ziekenhuis een extra service biedt op dit gebied.

Het ultieme informatiepunt is hiermee echter natuurlijk nog niet gecreëerd. Dit zou een informatiepunt zijn dat de patiënt informeert over de vraag wat de behandeling in het ene ziekenhuis kost en hoe die prijs zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde en tot de prijzen in andere ziekenhuizen in de regio. Ook als daarbij de boodschap is: ‘Met deze polis bent u gedekt om deze behandeling in alle genoemde ziekenhuizen te ondergaan’, is het toch goed de verzekerde deze informatie te verstrekken. Het is immers bij uitstek de manier om verzekerden te laten meedenken over de zorgkosten. Maar dan wel graag met daarbij ook de uitleg over wat die prijsverschillen tussen de individuele ziekenhuizen veroorzaakt. Als we wel de prijs van de behandeling kennen maar niet de waarde ervan, schieten we er nog niets mee op.

Delen