De regels van het spel

Een aantal ziekenhuizen geeft aan dat de stelling van minister Edith Schippers, dat de ziekenhuizen over 2015 minder hebben uitgegeven dan het beschikbare macrokader, niet klopt. Alleen St Jansdal factureert over dat jaar al ruim tien miljoen meer aan behandelingen dan met de zorgverzekeraars was afgesproken, stelt directeur financiën Arend Jan Poelarends. Voor Meander MC komt manager finance & control Gerrit-Jan Verbeek op eenzelfde bedrag uit.

Vreemd, want deze ziekenhuizen weten toch dat er budgetplafonds bestaan. Komt het plafond in zicht, dan kunnen ze dit aankaarten met de zorgverzekeraars om te bezien of een aanvulling op het budget mogelijk is. Ze kunnen ook patiënten vragen een behandeling uit te stellen tot volgend jaar. En ze kunnen patiënten erop wijzen gebruik te maken van wachtlijstbemiddeling, als die niet willen wachten en eerder in een ander ziekenhuis willen worden geholpen.

Bijzonder is dat Verbeek zegt dit laatste – de beleidslijn van de Nederlandse Zorgautoriteit – geen optie te vinden. Hij vindt dat het Meander MC als innovatief en modern ziekenhuis een uitstekende reputatie heeft, en daarmee een aanzuigende werking op patiënten uit de hele regio. Als hij de zorgverzekeraars met uitkomstindicatoren kan overtuigen van het feit dat die reputatie verdiend is, kunnen die zorgverzekeraars het budget voor zijn ziekenhuis verhogen ten koste van de ziekenhuizen in de regio die op basis van die uitkomstindicatoren minder goede resultaten laten zien. Zo is ons zorgstelsel bedoeld en dat weet Verbeek natuurlijk ook. Maar het begint ermee dat de ziekenhuizen transparant zijn over de kwaliteit van zorg die ze leveren.

Delen