De rekening opmaken

PvdA-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester noemt het een zorgelijke ontwikkeling dat het bedrag van onterecht in rekening gebrachte declaraties aan zorgverzekeraar CZ is verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Ze heeft gelijk, want als de nota bij controle door de verzekerde in niet minder dan 15 procent van de gevallen te hoog blijkt, is er echt wel iets aan de hand om je zorgen over te maken.

Toch heeft Tweede Kamerlid voor de VVD Arno Rutte ook gelijk als hij dit nieuws juist bestempelt als een zeer positieve ontwikkeling. Hij zegt: “We hebben ons jaren ingezet voor meer inzicht in de ziekenhuisrekening.” Nu is dat inzicht er dus voor de verzekerde, en dat blijkt maar goed ook.

Belangrijk bij dit nieuws is wel de kanttekening van de zorgverzekeraars dat het niet om fraude van de ziekenhuizen gaat, maar om fouten in de declaratiesoftware. Dat houdt de discussie zuiver en voorkomt vingerwijzen. Hoewel het in de eerste plaats de taak van de ziekenhuizen is om hun eigen rekeningen te controleren voordat ze die indienen bij de zorgverzekeraar, is het natuurlijk waardevol dat de zorgverzekeraar dit ook doet. Als bij één zorgverzekeraar op deze manier al € 400.000,- boven tafel komt, is aannemelijk dat het bij alle zorgverzekeraars bij elkaar om enkele miljoenen zal gaan. Bouwmeester heeft gelijk als ze stelt dat mensen moeten kunnen vertrouwen op een rekening die klopt, zeker als ze daar via het eigen risico aan meebetalen. Maar SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven is met zijn pleidooi voor afschaffing van het eigen risico een roepende in de woestijn. Dat is echt een gepasseerd station.

Delen