De rijen sluiten zich

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De reactie van bestuursvoorzitter Piet Batenburg op de beslissing van het Scheidsgerecht inzake het conflict tussen het Catharina  Ziekenhuis en de dermatologen ligt voor de hand. Hij voelt zich tekort gedaan door die uitspraak omdat die het ziekenhuis slechts gedeeltelijk in het gelijk stelt. In zijn optiek suggereert dit dat er zoiets zou bestaan als gedeeltelijke integriteit en daarvan kan naar zijn mening geen sprake zijn.

Opvallender is de stellingname van het stafbestuur over de zaak. In conflicten tussen medisch specialisten en bestuur kiest het stafbestuur vaak de kant van de medisch specialisten. In dit geval doet het dit echter niet. Sterker nog: het neemt in buitengewoon scherpe bewoordingen afstand van de handelwijze van de dermatologen. Iets dergelijks hebben we in het verleden niet zo vaak zien gebeuren. Maar de tijden zijn veranderd, voert het stafbestuur zelf aan. De medisch specialisten moeten samen met het ziekenhuis en het ziekenhuisbestuur optrekken en geen eigen koers varen. Met het oog op de ontwikkeling  van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf een voor de hand liggend geluid.

Toch kan ik me voorstellen dat er nog een andere reden is voor de opstelling van het stafbestuur. Het ziekenhuis werd de afgelopen jaren geplaagd door een reeks conflicten tussen bestuur en medisch specialisten. Gebeurt dit te vaak en te lang achter elkaar, dan kan dit tot reputatieschade leiden. Willen de medische staven en het bestuur dit voorkomen, dan moeten ze ondanks alle onenigheid toch weer de rijen sluiten. In het Catharina gebeurt dit nu met een duidelijke boodschap voor de buitenwereld: deze periode ligt definitief achter ons.

Één Reactie Reageer zelf

 1. Jan Taco teGussinklo
  Geplaatst op 8 januari 2014 om 08:34 | Permalink

  Een jaar geleden berichtte ik ook over deze kwestie (zie link).
  Ik behoud een zeer onprettig gevoel bij deze affaire (overigens zonder de finesses te kennen). Wat is er volgens mij aan de hand?

  De vier Eindhovense dermatologen hebben destijds kennelijk intramuraal een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum) opgericht. Een praktijk die tot voor enkele jaren geleden door sommige ziekenhuizen werd omarmd. Zorgverzekeraars waren daarover meestal geinformeerd. De flinke taal die nu gebezigd wordt wekt bevreemding (al verdienen mogelijk sommige aspecten -gebruik briefhoofd- geen schoonheidsprijs)…..Toch een ordinaire machtstrijd??

  http://www.dutchbuttonworks.com/2012/11/op-de-huid-gezeten/