De rijen sluiten zich

De reactie van bestuursvoorzitter Piet Batenburg op de beslissing van het Scheidsgerecht inzake het conflict tussen het Catharina  Ziekenhuis en de dermatologen ligt voor de hand. Hij voelt zich tekort gedaan door die uitspraak omdat die het ziekenhuis slechts gedeeltelijk in het gelijk stelt. In zijn optiek suggereert dit dat er zoiets zou bestaan als gedeeltelijke integriteit en daarvan kan naar zijn mening geen sprake zijn.

Opvallender is de stellingname van het stafbestuur over de zaak. In conflicten tussen medisch specialisten en bestuur kiest het stafbestuur vaak de kant van de medisch specialisten. In dit geval doet het dit echter niet. Sterker nog: het neemt in buitengewoon scherpe bewoordingen afstand van de handelwijze van de dermatologen. Iets dergelijks hebben we in het verleden niet zo vaak zien gebeuren. Maar de tijden zijn veranderd, voert het stafbestuur zelf aan. De medisch specialisten moeten samen met het ziekenhuis en het ziekenhuisbestuur optrekken en geen eigen koers varen. Met het oog op de ontwikkeling  van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf een voor de hand liggend geluid.

Toch kan ik me voorstellen dat er nog een andere reden is voor de opstelling van het stafbestuur. Het ziekenhuis werd de afgelopen jaren geplaagd door een reeks conflicten tussen bestuur en medisch specialisten. Gebeurt dit te vaak en te lang achter elkaar, dan kan dit tot reputatieschade leiden. Willen de medische staven en het bestuur dit voorkomen, dan moeten ze ondanks alle onenigheid toch weer de rijen sluiten. In het Catharina gebeurt dit nu met een duidelijke boodschap voor de buitenwereld: deze periode ligt definitief achter ons.

Delen