De schaarste verdelen

De cardiologen waarschuwden al: hartpatiënten lopen met een grote boog om het ziekenhuis heen uit angst voor corona. En het IKNL liet al weten dat de coronacrisis ook invloed heeft op de oncologische zorg. In de kranten zagen we ook al verhalen van patiënten die ineens van behandelingen verstoken blijven.

Een deel van de zorg waarvoor patiënten nu niet kunnen worden verwezen naar het ziekenhuis zal verdampen, en het is een interessante onderzoeksvraag om welke zorgvragen dit concreet zal gaan en welke gevolgen het zal hebben.

De vraag is hoe ver het elastiekje kan worden opgerekt

Maar natuurlijk kan geen discussie bestaan over wat moet gebeuren voor degenen aan wie al een behandeling in het vooruitzicht is gesteld of die al onder behandeling zijn. Die behandelingen moeten plaatsvinden, en waar het om acute zorg gaat, uit de aard der zaak ook zo snel mogelijk. Daarom is het logisch dat het ministerie van VWS aan de Nederlandse Zorgautoriteit heeft gevraagd om per direct de planbare zorg voor patiënten zonder corona te gaan coördineren. Wel waarschuwt de NZa meteen dat ze geen zorg voor individuen kan regelen en zegt bestuursvoorzitter Marian Kaljouw: “Dit is geen gemakkelijke opgave, in een tijd waarin de zorg zeer onder druk staat.” Ze wijst op het belang van samenwerking en verbinding en prijst de voorbeelden van initiatieven die op dit gebied ontstaan.

Terecht, want de manier waarop nu wordt samengewerkt en shortcuts worden gevonden om de overspannen zorg zo veel mogelijk te ontlasten is ongekend. De vraag is wel hoe ver het elastiekje kan worden opgerekt. Nog verder dan velen voor mogelijk houden, als het aan het Capaciteitsorgaan ligt. Maar de mitsen en maren bij dit bericht laten wel zien wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

Delen