De slag om de toeslag

Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van Menzis, stelt voor niet het eigen risico te verlagen of te schrappen, maar de zorgtoeslag af te schaffen. De voorspelbare ad hominem reacties op Twitter waren niet van de lucht: ‘Tuurlijk, kan allemaal best een tandje minder’, ‘De nachtmerrie’, ‘Maakt u al niet genoeg winst’ en ‘Geef hem eens salaris op bijstandsniveau’. Wat Wenselaar aan zijn voorstel toevoegde – namelijk om mensen met een smalle beurs op een andere manier, bijvoorbeeld via een vrijstelling in de premie of het eigen risico, tegemoet te komen – was te lang voor de kop van het nieuwsbericht. Dan krijg je zulke reacties van mensen die alleen die kop lezen.

Lange traditie

Het voorstel van Wenselaar past in een lange traditie. De PvdA stelde in 2010 ook al voor de zorgtoeslag af te schaffen en in plaats daarvan te komen tot een systeem van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar hoe gaat dat politiek? Het toenmalige CDA-Kamerlid Margreeth Smilde zei: “We hebben destijds afgesproken dat we zullen afwachten waar de werkgroep mee komt. Daarna is het aan het kabinet om een voorstel te doen.” Een paar jaar later volgde het voornemen van PvdA én VVD om de zorgtoeslag in 2014 volledig af te schaffen. Het argument: die zou overbodig worden op het moment dat de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk werden.

Maar we weten allemaal hoe het gegaan is. Het aantal mensen dat een zorgtoeslag krijgt, is in de loop der jaren wel gedaald (van 5,7 miljoen in 2012 naar 4,5 miljoen in 2015), maar de toeslag bestaat nog steeds. Op korte termijn zal dit niet veranderen.

Overigens stelde Wenselaar ook de restitutiepolis ter discussie, maar dit ontsnapte aan bijna ieders aandacht. Gelet op de felle reacties op zijn voorstel over de zorgtoeslag zal hij daar niet rouwig om zijn.

Delen