De sprekende minderheid

Bart Combée, directeur van de Consumentenbond, verbaast zich over het feit dat hij bij minister Edith Schippers weinig steun vindt voor zijn oproep om de zorgpremies te verlagen. Dat vind ik naïef. Van Schippers is genoegzaam bekend dat zij discussies over de zorg zo veel mogelijk aan het veld overlaat. Ze wil best een keer in Kassa zeggen dat ze erop rekent dat de zorgverzekeraars volgend jaar hun premie verlagen (zoals ze 6 april deed), maar het lag voor de hand dat het daarbij zou blijven. “Het veld moet zijn werk doen”, ligt haar in de mond bestorven. En afgaand op de premiedalingen die DSW en Achmea al bekendmaakten, doet het veld zijn werk ook. Maar niet genoeg, vindt de Consumentenbond. Ze verlagen de premie slechts met pakweg € 90,- per jaar en dit zou € 300,- moeten zijn.

Combée voelt zich in dit streven voor verdergaande premieverlaging gesteund door het feit dat al bijna 50.000 mensen de petitie voor de actie premiejagen van de Consumentenbond hebben getekend. Toen ik hem gisteren via Twitter voorhield dat dit slechts 0,3 procent van de bevolking is en vroeg wiens mening de Consumentenbond dan eigenlijk denkt te vertegenwoordigen, kreeg ik als antwoord dat bijna vijftigduizend reacties veel is voor een petitie. “Overgrote deel van de premiebetalers is het met ons eens, maar niet iedereen komt in actie”, kreeg ik als repliek. Maar dat vind ik een dooddoener. De Consumentenbond heeft niet het recht om de mensen die niet hun stem laten horen aan haar zijde te scharen.

Wie zwijgt, is verstandig. We moeten nog heel veel investeren om de zorg beter en toekomstbestendig te maken. Daar zie ik de premie voorlopig liever naartoe gaan dan dat ik geld terugkrijg waarvan ik een weekendje weg kan met mijn gezin.

Delen