De uitdaging

Wie denkt dat het idee maatwerk in de zorg te willen leveren nieuw is, moet even naar het onderstaande filmpje kijken. Deze patiënt krijgt zorg op maat in optima forma. En het leuke is dat dit filmpje uit 1988 stamt en een beeld geeft van hoe toen werd gedacht dat de zorg er in 2008 uit zou zien.

https://www.youtube.com/watch?v=DTnaBD3BnMM

Zover zijn we nu, weer zeven jaar verder, nog niet. Maar volgens het trendrapport De zorg ontregelt van advies- en onderzoeksbureau FWG is dit wel wat zorgprofessionals willen. Ze willen ‘terug naar de essentie’ en willen daartoe de zorg anders met elkaar organiseren, lezen we. Het adviesbureau signaleert een tegenbeweging tegen het systeem van marktwerking in de zorg, omdat die marktwerking alleen maar zou leiden tot versnippering en concurrentie in plaats van samenwerking. Achteraf beschouwd is het jammer dat ooit dat woord marktwerking in beeld is gekomen, want het schetst een heel verkeerd beeld. Minister Edith Schippers legde dit afgelopen september nog duidelijk uit in het interview dat psychiater Bram Bakker met haar had voor HP/De Tijd. Het gaat niet om marktwerking, zei ze daarin, maar om competitie. Competitie is er niet op gericht de ander te beconcurreren maar het beste uit jezelf te halen. Samenwerking met anderen kan een uitstekend middel zijn om dit te doen. Het filmpje uit 1988 laat bovendien zien hoezeer de patiënt erbij gebaat kan zijn.

Zorgprofessionals moeten zich dus niet langer laten verblinden door dat woord marktwerking. Ze moeten gewoon doen wat het beste is voor de patiënt. Het huidige, op competitie gerichte stelsel daagt ze uit om dit te doen. Waar wachten ze dus op?

 

Delen