De val

Een kwetsbare oudere breekt een heup. Moet je zo iemand dan wel of niet opereren? Deze vraag staat centraal in ‘de kwestie’ van Medisch Contact. En dat is terecht, want het is een actueel thema waarover veel discussie bestaat. Alzheimer Nederland boog zich vijf jaar geleden al over dezelfde vraag en kwam hierbij – specifiek in relatie tot ouderen met dementie – tot drie waardevolle overwegingen.

Een belangrijke vraag is: betekent niet opereren een spoedig overlijden of is de val de aankondiging van de naderende dood? In de discussie die al geruime tijd wordt gevoerd over de grenzen van het medisch handelen, kan het antwoord hierop verhelderend zijn. Toen ik de vraag gisteren op Twitter voorlegde, reageerde een verpleegkundige dat kwetsbare ouderen na een gebroken heup opereren zelden goed afloopt. Ook forensisch arts Angela Carper kwam met een interessante repliek: “Wat mij bij de vele schouwen van deze groep wel opviel, was dat de val met enige regelmaat voorkwam uit iets anders, bijvoorbeeld een urineweginfectie of longontsteking. Die vaak gemist werd door de focus op de breuk en val.”

Voor mij een eyeopener en ik kan mij voorstellen dat dit voor meer mensen geldt. De vraag over oorzaak en gevolg is daarmee nog niet beantwoord, maar wat Carper stelt is wel een interessant uitgangspunt voor verder onderzoek.

Delen