De verkeerde discussie

Keuzevrijheid is een belangrijke prikkel voor zorgaanbieders om goede zorg te verlenen, stellen SGP en CU. En op grond van deze stelling dienden zij een amendement in op de Zorgverzekeringswet dat moet waarborgen dat patiënten zelf een zorgverlener kunnen blijven kiezen.

Maar klopt het argument van deze twee oppositiepartijen wel? Is keuzevrijheid inderdaad voor zorgaanbieders een belangrijke prikkel om goede zorg te verlenen? Ik denk dat je met evenveel recht het tegendeel kunt stellen. Het risico niet meer gekozen (lees: gecontracteerd) te worden als dat kiezen afhangt van kwaliteitscriteria, spoort een zorgaanbieder aan om aan die criteria te voldoen. En voldoet een zorgaanbieder daaraan, dan weet de patiënt zeker dat hij een behandelaar krijgt die kwaliteit biedt en die hem dus optimaal kan helpen om van zijn gezondheidsklacht af te komen.

Ik begrijp heel goed dat dan nog discussie kan bestaan over de vraag wie de kwaliteitscriteria moet opstellen. Naar mijn idee horen de koepels van de zorgaanbieders en van de patiënten en de zorgverzekeraars hierin alle drie een gelijkwaardige rol te spelen. Is die rol niet gelijkwaardig, dan ligt dáár het probleem. En dan moet dat probleem dus worden opgelost. Maar je gaat een stap te ver als je zegt: daar komen we nooit uit, laten we maar gewoon iedereen volledige vrijheid geven, los van controleerbare kwaliteitscriteria. Zeker als je hieraan de conclusie verbindt dat dit ook maar allemaal vergoed moet worden door de zorgverzekering. We voeren dus de verkeerde discussie.

Delen