De voorzichtige samenleving

Laten we stimuleren dat oudere vrouwen die hun man hebben overleefd zich weer opwerpen als hospita voor studenten, opperde Marieke van der Waal (Leyden Academy) gisteren tijdens de Generatietop die PGGM, ActiZ en VGZ belegden in De Rode Hoed in Amsterdam. Negen tafels mochten hier op basis van drie inleidingen discussiëren over de vraag hoe we de solidariteit tussen generaties bewaren op het gebied van werk, pensioen en gezondheid (Van der Waal sprak over gezondheid).

Het leverde frisse oplossingen op. Meer stadscorporaties zoals Hoge Loon en Stadsdorp Zuid opzetten bijvoorbeeld. Meer marktplaatsen als We Helpen creëren. Buurten belonen met buurtvoorzieningen als de bewoners zich structureel voor elkaar inzetten. Vitale ouderen verleiden om wat voor anderen over te hebben. Het taboe doorbreken op zorg door de kinderen voor hun eigen ouders. Datingbureaus voor  ouderen opzetten.

Wat wel op de middag aan te merken viel, was dat de domeinen werk, pensioen en gezondheid erg van elkaar gescheiden bleven. Gelukkig wees directeur Aad Koster van ActiZ hier in zijn slotwoord op door te stellen dat we als samenleving veel meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen over de muren van deze drie domeinen heen. In de discussies aan de tafels was de noodzaak hiertoe ook een paar keer aan de orde geweest. Maar opvallend genoeg wel met de kanttekening: als we er zelf niet uitkomen, moeten we kunnen terugvallen op de overheid en moet die het toch maar weer voor ons regelen. Een beetje meer zelfvertrouwen in ons eigen kunnen als samenleving zou ons niet misstaan.

Delen