De wedstrijd

Het faillissement van de MC Groep staat weer volop in de aandacht. Niet alleen omdat St Jansdal in Harderwijk vandaag formeel de nieuwe eigenaar is van MC Zuiderzee. En ook niet alleen omdat twee medisch specialisten die daar eerder deze week nog werkten afgelopen woensdag werden heengezonden door de curator. Hoe terecht of onterecht dit is, weten we pas als behalve de betrokken specialisten ook de curator zich heeft uitgesproken over wat hier precies aan de hand is.

Maar er is nog een reden waarom de MC Groep weer in het nieuws is, namelijk dit op eigen titel geschreven artikel van Hugo van den Berk (directeur marketing en communicatie Catharina Ziekenhuis Eindhoven) over de betekenis van het faillissement van dat andere MC-ziekenhuis: MC Slotervaart in Amsterdam. Van den Berk durft tegen de stroom in stelling in te nemen door onomwonden te schrijven: ‘Het resultaat is (…) dat een aanhoudend slecht presterend ziekenhuis terecht door Zilveren Kruis uit de wedstrijd is gehaald’.

Aanhoudend slecht presterend ziekenhuis terecht uit de wedstrijd gehaald

Interessant is hoe hij vervolgens het onderliggende probleem blootlegt, namelijk dat verdere optimalisatie van het huidige bedrijfsmodel geen duurzame oplossing biedt. Het rendement van de ziekenhuizen zal de komende jaren verder verslechteren, en dit maakt het vrijwel onmogelijk voor ze om de gewenste transformatie van het zorglandschap vorm te geven. Een onoplosbare crisis? Tijd voor een ander stelsel? Geenszins, stelt Van den Berk. De zorgverzekeraars kunnen nu hun rol pakken door meerjarencontracten te bieden (wat ze in toenemende mate doen) en de middelen die vrijkomen bij een ziekenhuisfaillissement in te zetten voor zorgverplaatsing. ‘Dan is de patiënt uiteindelijk beter af’, concludeert hij.

En zo is het. In die zin toont het faillissement van MC Slotervaart niet het failliet van het huidige stelsel aan, maar onderstreept het juist een cruciaal moment in de wedstrijd.

 

Delen