De werkgever als partner

Op dit moment staan tegenover elke niet-werkende nog vier mensen die wel werken, maar door de vergrijzing verandert dit en wordt het aantal niet-werkenden verhoudingsgewijs groter. Het wordt dus steeds belangrijker dat we een fysiek en mentaal fitte beroepsbevolking hebben. Werkgevers en zorgverzekeraars hebben een gedeeld belang om ervoor te zorgen dat dit lukt, stelde Olivier Gerrits, directeur marketing en verkoop Zilveren Kruis, gisteren tijdens het congres Gezond Ondernemen. De werkgever neemt immers een belangrijk deel van de kosten van de basisverzekering voor zijn rekening voor zijn werknemers, en maakt bedrijfskosten voor werknemers die uitvallen. En de zorgverzekeraar heeft de taak de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen, en de kwaliteit ervan te bewaken.

Gerrits erkende dat het primair de taak van de zorgverzekeraar is om de beste zorg per euro te regelen. Maar dit lukt beter in samenwerking met de werkgevers, stelde hij, dus wil hij die graag als actieve partners bij dit proces betrekken. Werkgevers, zei hij, kunnen in collectieve contracten bijdragen aan een verschuiving van een keuze voor maximale keuzevrijheid naar een keuze voor doelmatigheid. Hij nodigde de werkgevers dus uit om samen met de zorgverzekeraar een selectief aanbod te ontwikkelen dat goed bij het bedrijf past.

Een begrijpelijk pleidooi. Werkgevers zijn erbij gebaat arbeidsuitval bij werknemers zoveel mogelijk te beperken. En zorgverzekeraars zijn erbij gebaat de zorgkosten bij behandeling van ziekte in de hand te houden, door snelle hulp van bewezen goede kwaliteit te bieden. Dit legt een druk op de zorgverzekeraar om kenbaar te maken op welke gronden hij wel bij de ene en niet bij de andere zorgaanbieder contracteert, erkende Gerrits. Op 19 november weten we hoe goed de zorgverzekeraars erin slagen dit kenbaar te maken aan de werkgevers die collectieve zorgverzekeringen inkopen voor hun medewerkers.

Delen