De zieke

Iedere drie seconden krijgt iemand op de wereld de diagnose diabetes en iedere zes seconden gaat iemand dood aan de gevolgen van deze ziekte. Deze cijfers werden gisteren aan de orde gesteld tijdens DAWN Summit 2014, het vijfde congres in een serie over de gevolgen van diabetes.

Tijdens dit congres werd vooral stilgestaan bij de psychische en emotionele last die diabetes met zich meebrengt. Van de patiënten ervaart 45 procent een emotionele belasting door diabetes, 39 procent vindt het medicatiegebruik een last en 14 procent ervaart ernstige depressieklachten. Een gegeven dat weinig aandacht krijgt, is dat de impact van diabetes bijna even groot is voor de gezinsleden van degene met diabetes als voor de patiënt zelf. Belangrijk om bij stil te staan in het kader van de gedachte dat we patiënten meer moeten faciliteren om tot zelfmanagement te komen.

Een ander aspect dat naar voren kwam, was discriminatie. Durf je op je werk te vertellen dat je diabetes hebt? Kom je in aanmerking voor een hypotheek, een levensverzekering? Heel confronterend was de korte toespraak van Wim Wientjens, ambassadeur van de International Diabetes Federation. Hij vertelde hoe de leraar Frans op zijn middelbare school Franse bijnamen gaf aan zijn leerlingen. Voor Wientjens koos hij een wel erg stigmatiserende bijnaam: ‘le malade’.

Het maatschappelijke beeld over diabetes veranderen begint bij niet alleen vragen naar de biomedische, maar ook de sociale en emotionele aspecten ervan. Opvallend: 52 procent van de behandelaren vinden dat ze dit goed doen. Maar slechts 24 procent van de mensen met diabetes is dit met hen eens.

Delen