2016

Als 2015 voor de zorg het jaar van de transparantie is, wat wordt 2016 dan? Het antwoord op die vraag bleek in het lustrumseminar De zorg in 2016 van ZorgVuldig advies (gisteren in Utrecht) niet in één woord te vangen, al scoorde longarts Sander de Hosson terecht sympathie door te pleiten voor menselijkheid.

Huisarts Paulus Lips sprak over het belang van de vertrouwensband tussen de huisarts en zijn patiënten. Toen ik hem vroeg of die vertrouwensband taakherschikking in de huisartsenzorg in de weg staat, zei hij dat hieraan wat hem betreft inderdaad een grens zit. Hij pleitte voor praktijkverkleining, omdat anders iets essentieels in de huisartsenzorg verloren gaat.

De volgende spreker was Bart Broers, die als programmadirecteur sinds kort de taskforce binnen de Autoriteit Consument & Markt leidt waarin de huidige en voorziene nieuwe markttoezichttaken van deze toezichthouder in de zorgsector bijeen worden gebracht. Hij vertelde wat de ACM de komende periode zoal gaat doen. Een van die dingen is: gericht onderzoek doen naar wat de reeds voltooide fusies in de ziekenhuiszorg de patiënt hebben opgeleverd. Op de vraag of de ACM ook de bevoegdheid krijgt om fusies terug te draaien als het antwoord tegenvalt, zei hij: “Daarin is helaas niet voorzien.” Maar hij memoreerde ook dat het in de Angelsaksische landen anders is, want daar kan in uitzonderlijke gevallen wel het bevel tot defuseren worden gegeven. Als ziekenhuizen gaan fuseren met buitenlandse ziekenhuizen is Brussel aan de beurt, zei hij. Maar hieraan voegde hij toe dat het redelijk is te verwachten dat de ACM hierover dan ook iets zal willen zeggen.

Wie daarin een rol wil spelen, kan solliciteren trouwens. De ACM zoekt mensen met ervaring in de zorg. Een vijfde van de mensen in de zorg zoekt ander werk, memoreerde De Hosson. Hier liggen dus kansen.

Delen