December overstapmaand

Het is inmiddels een traditie dat zorgaanbieders aan het einde van het jaar verzekerden aansporen zorgvuldig hun zorgverzekering voor het nieuwe jaar te kiezen. Op zich een waardevol advies, maar te vaak zien we hierbij dat dit gebeurt in de vorm van een waarschuwing toch vooral een restitutiepolis te kiezen, omdat die vrije artsenkeuze geeft.

In de discussie hierover spreekt Patiëntenfederatie Nederland zichzelf een beetje tegen, door enerzijds te stellen dat keuzevrijheid van patiënten voorop moet staan, maar anderzijds te erkennen: ‘Je hebt niets aan keuzevrijheid als je niet weet waarvoor je kiest’. En dat weet je als verzekerde inderdaad niet, want je hebt geen inzicht in hoe de kwaliteit van de ene zorgprofessional zich verhoudt tot die van de volgende. De vraag is dus in wiens belang zorgpartijen spreken die verzekerden met klem aanraden een restitutiepolis te nemen.

‘Je hebt niets aan keuzevrijheid als je niet weet waarvoor je kiest’

Natuurlijk is het zaak om bij de keuze voor een naturapolis vooraf goed te checken welk zorgaanbod daar wel en niet onder valt. Zorgverzekeraars zouden dit in hun communicatie meer kunnen benadrukken. Maar ook dan ontslaat dit de verzekerde niet van een eigen verantwoordelijkheid om goed te kijken wat hij koopt. Voor wie dat doet, is de naturapolis een verantwoorde keuze en hoeft zelfs een budgetpolis geen slecht idee te zijn. Een maximaal eigen risico nemen of afzien van aanvullende verzekeringen trouwens ook niet. In het huishoudboekje staan immers ook andere kostenposten.

Delen