Dementie begrijpen

Als geestelijk en lichamelijk gezonde vijftiger stapte ik de dementiesimulator binnen en 25 minuten later stapte ik er volkomen gedesoriënteerd weer uit. Voor het eerst van mijn leven had ik een indruk gekregen van wat dementie inhoudt, en waarom het voor mantelzorgers zo moeilijk is om te begrijpen wat zich afspeelt in het hoofd van iemand die dementie heeft. De initiatiefnemers van deze simulator, samenwerkend onder de naam Into D’mentia (www.intodmentia.nl), zijn erin geslaagd mij te laten voelen hoe het is om dement te zijn. Dit had ik jaren eerder willen weten, toen mijn eigen vader dit proces doormaakte.

Eerder dit jaar riep Alzheimer Nederland de overheid op tot een Deltaplan Dementie: een investering in onderzoek en behandeling. In het licht van deze oproep hoop ik dat Into D’mentia er snel in slaagt Edith Schippers en haar nieuwe staatssecretaris in deze simulator te krijgen.

De simulator is een knap staaltje serious gaming, dat in het kader van het Deltaplan een serieuze rol kan spelen. Mantelzorgers, medewerkers van zorginstellingen en leerlingen van ROC’s krijgen via de simulatie een beeld van wat omgaat in het hoofd van de dementerende voor wie ze zorgen. De initiatiefnemers stellen dat dit hun empathie verhoogt en hierdoor de zorgstress verlaagt, zodat zij de zorg beter kunnen volhouden. En het boeiende is dat ze – samen met het VUmc en de Universiteit Twente – onderzoek gaan doen om dit verwachte effect in een effectevaluatie wetenschappelijk te onderbouwen.

Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia snel groeien. Als de simulatie kan helpen de zorg voor deze mensen te verbeteren en de kosten van die zorg in de hand te houden, kan ik mij voorstellen dat beleidmakers de uitkomsten van dit onderzoek héél graag willen weten.

Delen