Dichtbij

In Arts en Auto 12 van 2013 treft u een reportage over Geboortecentrum Sophia in Rotterdam. Door het bestuur van Vereniging VvAA verkozen tot goed voorbeeld van samenwerking tussen verschillende lijnen. Een noodzakelijke voorziening voor een stad als Rotterdam, waar achterstand en armoede een groot probleem vormden in het organiseren van verantwoorde eerstelijns verloskundige zorg. Verloskundigen deden er bovengemiddeld veel thuisbevallingen onder onveilige omstandigheden. Onveilig voor moeder en kind en soms ook voor de verloskundige zelf. En dus vertrokken ze en masse met hun barenden naar het ziekenhuis, wat zorgde voor overvolle verloskamers.

[halfSamenwerken wordt makkelijker naarmate je het langer doet[/half]

Eigenlijk is iedereen het er wel over eens. Als we in de verloskunde tegen dezelfde prijs meer moeten en willen doen, is integratie de enige manier. Dan moeten ook de schotten weg. Dat is in Rotterdam met het geboortecentrum nog niet het geval, want daar staat een eerstelijns voorziening naast de academie. En de kraamvrouw met problemen moet van de ene naar de andere voorziening verplaatst worden als er extra hulp nodig is. Niettemin vind ik Rotterdam een heel goed voorbeeld van het oplossen van een knelpunt door gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

Van de Rotterdamse situatie – die overigens voor een groot deel gebiedsgebonden is – leren we dat samenwerken gemakkelijker wordt naarmate je het langer doet. Als je dicht bij elkaar bent en veel met elkaar te maken hebt, verloopt de samenwerking soepeler. De verloskundigen in Rotterdam zijn blij dat ze hun bevallingen veilig kunnen doen in een eerstelijns voorziening en voelen zich helemaal niet meer op de vingers gekeken door gynaecologen. Van hen mag de virtuele klapdeur richting ziekenhuis gewoon verdwijnen, want ze denken niet meer in lijnen. Juist dat laatste stemt hoopvol voor de toekomst, waarin steeds verdergaande samenwerking noodzakelijk wordt. Het liefst op één plek, waar de juiste professional gewoon aan het bed verschijnt en met de barende dus niet meer hoeft te worden gesleept.

Delen