Respect en vertrouwen

Samenwerking is een ‘hot’ item. Ook het VvAA bestuur houdt zich hiermee intensief bezig. Samenwerken is blijkbaar moeilijk want het gebeurt te weinig. Wat is er nu nodig voor een goede samenwerking?

Belangrijk is het besef dat we voor goede samenwerking iets zullen moeten inleveren van het eigen ego. Dat is voor de gemiddelde mens, laat staan de gemiddelde dokter niet zo simpel. Daarnaast moeten alle partijen respect hebben voor elkaar en het vertrouwen hebben hetzelfde doel na te streven.

Het werk van een gynaecoloog bestaat per definitie uit samenwerken. Vooral in de verloskunde is het belangrijk dat we het ingezette beleid van een collega naadloos overnemen tijdens de diensten. We moeten zorgen voor eenheid in beleid: samenwerken. Soms is het ingezette beleid niet je eigen keuze. Toch moet je op dat moment verder in de gekozen richting. Het is de kunst om de ander te respecteren en te achterhalen waarom je collega die andere keuze gemaakt heeft. Zeker als deze afwijkt van het protocol. Uiteindelijk zul je wel zelf achter het beleid moeten kunnen staan, want op dat moment ben jij zelf verantwoordelijk en niet die ander. Die altijd gevoelde verantwoordelijkheid maakt het lastiger voor dokters om afstand te doen van de eigen idee en die van een ander te omarmen. Respect voor en vertrouwen in de ander helpt dan.

In het bestuurlijke werk – dat ik naast het dokteren doe – is het recept voor goede samenwerking niet anders. Maar dan gaat het vaak om samenwerking met partijen die je niet zo bekend zijn als je eigen maten. Dan is het wederzijds respect en vertrouwen geen vanzelfsprekendheid. ‘Chemie’ tussen de hoofdrolspelers is dan enorm waardevol. Voor mij betekent die chemie een direct wederzijds respect en vertrouwen zonder dat je elkaar goed kent. Dat is bijzonder. Als dat er niet is, en dat is helaas vaak zo, zal het met hard werk moeten worden verkregen. Altijd met de blik op het gezamenlijk doel: veiliger werk, betere zorg of extra service.

Delen