Digitale businesscase

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, is al lang overtuigd van de mogelijkheden van digitale zorg. De federatie geeft daarom een vervolg aan de campagne #thuiskanhetook, om mensen de mogelijkheden en voordelen van digitale zorg te laten zien en hen te stimuleren er bij hun zorgverlener naar te vragen.

Het visiedocument van het Amsterdam UMC maakt duidelijk dat daar die aansporing door de patiënt al niet meer nodig is. Sterker nog, het draait de zaak om. In principe vindt daar vanaf 2025 alle patiëntcontact digitaal plaats. De patiënt is dan nog alleen welkom als hij dit nadrukkelijk wenst, of als het voor de behandeling of behandelrelatie relevant is. Hoe het ziekenhuis de patiënt hierin gaat opvoeden, vermeldt het korte nieuwsbericht niet, maar we mogen aannemen dat dit toch wel degelijk onderdeel van de visie is.

Alle patiëntcontact digitaal, tenzij nadrukkelijke andere wens

Gelre Ziekenhuizen gaat niet uit visie maar uit noodzaak meer nadruk leggen op digitaal patiëntcontact. Het ziekenhuis verkeert in zwaar weer en moet fors bezuinigen. Dit maakt Gelre – weliswaar onbedoeld – ineens tot een interessante businesscase om in kaart te brengen welke besparing digitaal patiëntcontact oplevert.

Gelet op het feit dat een op de vijf ziekenhuizen financieel ongezond is, een betekenisvolle vraag. Voor de vier van de vijf ziekenhuizen die nu nog wel financieel gezond zijn, geldt trouwens hetzelfde. Niet alleen omdat ook zij zullen willen weten wat het financieel betekent, maar ook omdat de grotere nadruk op digitale zorg een van de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord is. En daar hebben ze allemaal voor getekend tenslotte.

Delen