Digitale vrienden

Plaats een nieuwsbericht over inzet van zorgtechnologie en op sociale media kun je 3…2…1… aftellen voordat de eerste cynische reacties verschijnen. Ook na de publicatie gisteren over het onderzoek van CZ naar de waarde van sociale robots in de gehandicaptenzorg was het weer snel raak.

Of misschien beter gezegd: was het weer snel mis. Want het is toch wel triest als potentiële oplossingen voor de zorg direct, zonder kritische beschouwing ervan, naar de prullenbak worden verwezen. In het nieuwsbericht lezen we: ‘De sociale robot kan de cliënt ondersteunen bij de dagstructuur en hiervoor reminders en signalen geven. De robot wordt speciaal geprogrammeerd op de individuele behoefte van de cliënt’. Is dit afbraak van de zorg, of ontmenselijking? Dat is toch de vraag. Zorgverleners worden met de inzet van sociale robots niet overbodig. Maar inzet van een sociale robot kan wel hun werklast verlichten. Gelet op de personele druk in de zorg geen onbelangrijk gegeven.

‘Soms meer contact met vrienden via WhatsApp, Instagram of Facebook dan in real life

Bovendien is er de cliënt zelf om rekening mee te houden. Zorgaanbieder Philadelphia doet al sinds 2016 ervaring op met de inzet van sociale robots voor haar cliënten. Ervaringsverhalen van veertig cliënten schetsen een beeld om serieus bij stil te staan: ‘maatje’, ‘minder alleen’, ‘praten over spanning en gevoelens’, ‘vertrouwd aanspreekpunt’ en zo meer. Voorbeelden te over van een duidelijke sociale functie.

Thuis praten we tegen Siri, Google Assistant, Cortana of Bixby 2.0. En we hebben soms meer contact met vrienden via WhatsApp, Instagram of Facebook dan IRL. Waarom is het ineens zo’n probleem als het om de zorg gaat?

Delen