Disruptie

Al jarenlang zingt het woord disruptie rond in de zorg. KPMG haalt het nu in haar jongste rapport weer van stal, met de stelling dat ‘snelle radicale verandering’ nodig is om te voorkomen dat de zorg vastloopt.
Laat de zorg kansen liggen om te veranderen, stelt KPMG, dan zal ze worden ingehaald door nieuwkomers. Die zullen meer rekening houden met de wensen van patiënten en de zorgkwaliteit verhogen door gebruikmaking van data en technologie.

Hoe het zorgveld er dan kan gaan uitzien, is in de kern wat Daan Dohmen afgelopen december in zijn oratie – onder de noemer iDOC – beschreef bij het aanvaarden van zijn hoogleraarschap aan de Open Universiteit.

‘Angst voor vernieuwing is een menselijke trek’

Zulke vernieuwende ideeën zorgen voor wrevel bij de gevestigde partijen. Angst voor vernieuwing is een menselijke trek. Het kan ingegeven zijn door persoonlijke belangen, maar ook door een behoudend ‘we doen het toch al jaren zo’ als argument dat de huidige werkwijze de beste is.

Minister Ernst Kuipers stelt nu naar aanleiding van het rapport van KPMG dat zorgpartijen minder moeten kijken naar hun eigen belang en meer moeten samenwerken en moeten leren van elkaar. (Wie nu stelt dat samenwerken in het huidige stelsel niet mag, is af. Het stelsel laat zeker ruimte voor samenwerking, als die maar in het voordeel van de patiënt is.)

Kuipers zal heus ook in zijn tijd als medisch specialist en ziekenhuisbestuurder al wel hebben geweten hoe versnipperd het zorglandschap is. Maar dat hij nu als minister zegt dat daar een einde aan moet komen, kan toch geen kwaad. Nu afwachten hoe hij de disruptie gaat vormgeven die nodig is om dit te veranderen.

Delen