Door de indicatie gescheiden

Twee tweets van Margje Mahler gisteren. Eerst deze: ‘Vandaag in verpleeghuis: verdriet bij naasten én zorgteam over scheiden echtpaar. We gaan zoeken hoe we dit ánders kunnen doen @radicaalnieuw want “de partner heeft wel dementie maar geen bopz” is toch een systeemantwoord?’ Daarna gevolgd door deze: ‘Verbaasde me vandaag hoe snel ‘kan niet’ geaccepteerd wordt en onbedoeld de vriendelijke waarom-vraag naar de achtergrond verdwijnt. Vraagt veel om dit later alsnog op te pakken.’

Tweets waaruit duidelijk enige frustratie sprak, twee kanten op: enerzijds over het feit dat een verpleeghuis geen ruimte biedt aan een stel om bij elkaar te blijven, anderzijds over hoeveel mensen bereid zijn te accepteren als ze afhankelijk worden van zorg. Mahler is portefeuillehouder kwaliteit verpleeghuis bij Zorginstituut Nederland en werkt als ouderenpsycholoog in de verpleeghuiszorg.

Het onderwerp waarover zij tweette is in de verpleeghuiszorg helaas vaker aan de orde. De kans is reëel dat zij in de zorgtocht naar hoe het anders kan terechtkomt bij een kleinschalig initiatief zoals de franchiseformule Het Andere Wonen die vanuit Vivent is ontstaan. “Echtparen kunnen bij elkaar blijven wonen en kunnen dus hun vertrouwde leven blijven voortzetten”, zegt ondernemer Anne-Marie Looman. En zo hoort het natuurlijk ook.

Als de verpleeghuizen het systeem centraal blijven stellen en inflexibel blijven in hun aanpak, zullen we de komende jaren dergelijk nieuw aanbod als paddenstoelen uit de grond zien schieten. Dat hoop ik tenminste wel. Maar dan gaan de verpleeghuizen de slag verliezen.

Delen