Doorbraak in marktontwikkeling?

Zorgverzekeraar Achmea sluit een contract met het Zaans Medisch Centrum met een looptijd van maar liefst vijf jaar. Die lange termijn zal zeker voor de nodige discussie in de markt gaan zorgen, vanwege de vraag hoe die zich verhoudt tot de ontwikkeling van een concurrerende markt in de zorg. Toch is deze contractduur juist in het licht van de marktontwikkeling noodzakelijk: om uit de stuck in de middle situatie te komen waarin die zich nu bevindt.

Het Zaans MC wordt beloond als het gedurende deze vijf jaar een besparing realiseert op het huidige kostenniveau. Op het gebied van de kwaliteitsontwikkeling zijn ook zulke afspraken gemaakt. En in beide gevallen geldt behalve een bonus bij het nakomen van de afgesproken resultaten ook een malus bij het niet nakomen daarvan.

Juist hierin schuilt de essentie van waarom dit contract zo waardevol is. De afspraken op kwaliteitsgebied dwingen het ziekenhuis om na te denken over de vraag in welke medische behandelingen het écht goed is. De rest moet het afstoten, of het moet er samenwerkingsverbanden voor zoeken met andere ziekenhuizen die er beter in zijn. En de afspraken over de kostenontwikkeling dwingen het ziekenhuis om een actieve rol te spelen in de discussie over substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn. De zorgvraag zal immers blijven toenemen, dus de kostenafspraak is alleen na te komen door de eerste lijn te versterken.

Wel zullen Zaans MC en Achmea het voor de zorgaanbieders in de eerste lijn aantrekkelijk moeten maken om mee te bewegen in dit proces. Maar ze hebben vast al nagedacht over de vraag hoe ze dit gaan doen.

Delen