Doorgeslagen

Als een interview met Hugo de Jonge in het AD verschijnt onder de kop Marktwerking in de zorg is doorgeslagen, kun je erop rekenen dat Twitter de rest van de dag nergens anders over gaat. Het artikel lijkt de suggestie te wekken dat De Jonge het hele zorgstelsel op de schop wil nemen. Een citaat als “De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig” versterkt dit beeld.

Wie het hele artikel leest en ook de reflectie erop van NOS, ziet echter dat De Jonge het genuanceerder bedoelt dan die kop doet vermoeden. Het is hem om de zorg in de wijk te doen. Hij wil op wijkniveau herkenbare teams van wijkverpleegkundigen, geen vergoeding per uur maar populatiebekostiging en een hogere drempel voor nieuwe aanbieders. Wat minder keuzevrijheid dus, maar wel meer kwaliteit en lagere kosten. Niets mis mee.

Het is De Jonge om de zorg in de wijk te doen

De VVD ziet het niet zitten en liet geen tijd verloren gaan om dit duidelijk te maken. Maarten Heijink van de SP zag er veel meer in dan De Jonge bedoelde en trok op Twitter maar meteen de hele riedel uit de kast van winstuitkering van ziekenhuizen verbieden, geen ziekenhuizen meer failliet laten gaan en de zorgverzekeraars afschaffen om plaats te maken voor het Nationaal Zorgfonds. Maar daar ging het dus allemaal niet om. GroenLinks en de PvdA reageerden wat nuchterder positief, maar lieten niet na erbij te zeggen dat zij blij waren dat De Jonge nu eindelijk het licht zag. Zelf zagen ze dat al veel langer.

We mogen ervan uitgaan dat ze dit in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart de komende paar weken nog wel wat vaker zullen zeggen. Als op 21 maart de stemmen zijn geteld, krijgen we een beeld van wat ervan terecht kan komen.

Delen