Doorpakken

Ik zie dat er een bemoedigende verandering plaatsvindt in de zorg. De rol van zorgprofessionals in verhouding tot zorgverzekeraars is steviger geworden. Dat leid ik af uit alle gevolgen van de beweging ‘Het roer moet om’. Die zijn niet alleen te merken bij de huisartsen, maar ook in andere disciplines zoals de fysiotherapie en de farmacie. Ook werkt het initiatief inspirerend voor de medisch specialisten in de ziekenhuizen.

Het is nu weer duidelijk wie er over de professionele kwaliteit gaat, namelijk de zorgprofessional zelf. Die kan op basis hiervan in overleg gaan met de zorgverzekeraars over contractering.

De zorgverzekeraars zijn ook in beweging gekomen. Zij hebben zich de kritiek aangetrokken. Zorgverzekeraars Nederland onderneemt initiatieven om het vertrouwen tussen zorgverzekeraar en zorgprofessional te verbeteren. Zelfs de minister lijkt nu doordrongen van het feit dat professionals in hun rol in de markt meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden moeten terugkrijgen bij het contracteren.

Deze kentering heeft de zorgprofessional ook een verantwoordelijkheid

Maar deze kentering geeft de zorgprofessional ook een extra verantwoordelijkheid. Wanneer de professionals de medische kwaliteit in essentie weten te vatten – de zin van de onzin scheiden – kunnen er een hoop overbodige indicatoren overboord worden gegooid. Hierdoor zullen regeldruk en bureaucratie afnemen en wordt het voor de patiënt ook begrijpelijker. Op deze manier komt het initiatief voor het contracteren weer bij de (para)medici te liggen, zoals het ooit bedoeld was.

In mei vorig jaar riep ik op deze plek zorgprofessionals op om in actie te komen onder het motto ‘Het roer om’. Ik kan zeggen dat ik tevreden ben over de huidige ontwikkelingen. Nu is het zaak om verder door te pakken, zodat straks zorgprofessionals in alle beroepsgroepen zelf weer bepalen wat kwaliteit is.

Om deze beweging te blijven ondersteunen, organiseert VvAA volgend jaar weer een congres met als doel het vertrouwen tussen zorgprofessionals, verzekeraars en instituties te verstevigen. In Arts en Auto houden we u hierover op de hoogte.

Delen