compassie in de zorg

Meer tijd voor de patiënt

Huisartsen Hans Peter Jung en Hylke de Waart van Huisartsenpraktijk Afferden zijn winnaars van de Compassieprijs 2017

Flip Vuisje

Nieuw vocabulaire

Begin deze maand verscheen in het Engelse kwaliteitsdagblad The Independent een opiniebijdrage met een kop die meteen tot lezen dwong. ‘The age of deference to [opkijken naar] doctors and elites is over’, stond er; met hieraan nog toegevoegd de woorden ‘Good riddance’. Directe aanleiding was de kwestie Ashya King.