Meer tijd voor de patiënt

Huisartsen Hans Peter Jung en Hylke de Waart van Huisartsenpraktijk Afferden zijn winnaars van de Compassieprijs 2017.Met hun project ‘Meer spreekuurtijd voor de patiënt’ koppelen zij het terugvinden van plezier in het werk aan concrete afspraken met de zorgverzekeraar. De pilot krijgt mogelijk landelijke navolging.

Tekst:Andrea Linschoten | De Beeldredaktie/Mijntje Wismans

Huisarts Hans Peter Jung van Huisartsenpraktijk Afferden vertelt over de aanleiding voor het project: “Na het plotselinge overlijden van mijn ernstig gehandicapte dochter van veertien, kwam ik een tijd thuis te zitten. Ik was extreem moe en weet dat aan de extra zorg die zij nodig had gehad, maar toen ik weer aan het werk ging, kwam ik erachter dat de werkelijke bron van mijn vermoeidheid in mijn werk lag.” Een lange afwezigheid volgt, waarin Jung zich afvraagt of hij nog wel huisarts wil blijven. Jung: “Ik voelde geen passie meer voor de huisartsenzorg zoals die nu was georganiseerd. Ik durfde mijn patiënten bijna niet meer te vragen hoe het met ze ging. Stel dat ze antwoord gaven, was daar nog wel tijd voor? In mijn ogen was de huisartsenzorg zelf het probleem geworden.”

Financieel ongunstig

Onvoldoende tijd voor de patiënt is volgens Jung dus de kern van het probleem, wat deels wordt veroorzaakt door de financieringssystematiek van de huisartsenzorg, namelijk de betaling per contact. Jung: “Als je een lang gesprek met een patiënt had, was dat financieel ongunstig. Daarnaast lag de focus te veel op de ziekte van de patiënt en niet op wat hij nog wel kon.”

Na uitgebreid brainstormen met collega Hylke de Waart besluit Jung de draad weer op te pakken en te gaan werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid. Hij merkt dat hij weer plezier in zijn werk krijgt, maar dat de tijdsdruk blijft. Jung: “Door een gelukkige samenloop van omstandigheden lukte het om de directeur van zorgverzekeraar VGZ een dag mee te laten lopen in de praktijk. Ik kon haar uitleggen wat mijn probleem was en hoe ik het graag anders zag.” Dit wordt de aanzet tot een pilot waarbij de betaling per contact wordt omgezet in een vast bedrag per patiënt per jaar. Daarnaast wordt in de praktijk een extra huisarts ingezet, zodat er meer tijd voor de patiënt beschikbaar is.

De pilot heeft positieve gevolgen: niet alleen krijgen alle medewerkers meer plezier in hun werk, het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis daalt in één jaar met 25 procent. De Landelijke Huisartsen Vereniging maakt ‘meer tijd voor de patiënt’ tot belangrijkste speerpunt van haar beleid voor de komende jaren en de voorzitter komt naar Afferden om te zien hoe het er in de praktijk uitziet. Zorgverzekeraar VGZ is zo enthousiast dat het experiment wordt uitgebreid naar andere huisartsenpraktijken in de regio. Bij succes overweegt de verzekeraar ook in de rest van Nederland huisartspraktijken de mogelijkheid te geven op deze manier te gaan werken.

Uitdagingen blijven er natuurlijk ook, stelt Jung. “De financiering voor 2018 is nog niet rond (bij het ter perse gaan van dit nummer, red.) en er moet door verschillende partijen naar oplossingen worden gezocht voor de financiële consequenties van het minder doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dit heeft namelijk grote gevolgen voor zowel het regionale ziekenhuis als de gemeente.”

Goede bestemming

Huisartsen Jung en De Waart zijn blij met de Compassieprijs 2017, omdat hun project zo meer bekendheid krijgt. Het prijzengeld van duizend euro krijgt een goede bestemming: voor het hele team is er een etentje met theatervoorstelling én een training consultvoering en triage in het kader van positieve gezondheidszorg.

Compassieprijs 2017: de winnaar en   de genomineerden

Vitaliteit, bevlogenheid, zelf- compassie en zelfzorg bij zorgprofessionals zijn van groot belang om duurzame inzetbaarheid van goed opgeleide zorgverleners te garanderen. Om deze thematiek blijvend onder de aandacht te brengen, werken Compassion for Care, VvAA, het CarrièreCentrum Zorg samen met Stichting Handvest voor Compassie Nederland. Laatstgenoemde organisatie reikt sinds 2011 jaarlijks de Compassieprijs uit aan projecten van zorgprofessionals die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. Tijdens het VvAA-ledenevenement Arts en Auto LIVE afgelopen november reikte Willem Veerman, voorzitter van de jury en vicevoorzitter van VvAA, de Compassieprijs 2017 – met als thema ‘Wie zorgt voor de zorgverlener’ – uit aan huisarts Hans Peter Jung van Huisartsenpraktijk Afferden voor de pilot ‘Meer spreekuurtijd voor de patiënt’.

De jury over Huisartsenpraktijk Afferden: Een voorbeeld van een actieve zoektocht naar het (her)winnen van compassie in het werk. Hans Peter Jung en Hylke de Waart zijn bevlogen vernieuwers die het hebben aangedurfd om persoonlijke risico’s te nemen voor hun ideaal. Hun initiatief is aansprekend voor velen: van patiënten tot zorgverleners, zorgverzekeraars en politiek. Een mooie combinatie van ziel en zakelijkheid. Het laat uitstekend zien dat vertrouwen, tijd en aandacht in het systeem brengen, kosten bespaart. Dat ook een verzekeraar dit zorgmodel steunt en het bovendien kan worden opgeschaald, maakt dat de jury gekozen heeft voor Huisartsenpraktijk Afferden als winnaar van de Compassieprijs 2017.

De andere twee genomineerde projecten waren het Connected Care Project van het Radboudumc en Verder met veerkracht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Het Connected Care Project van het Radboudumc richt zich op het ontwikkelen van sociale interventies die de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in de zorg voor kwetsbare ouderen met kanker positief stimuleert. Het project wil vanuit de kernwaarden compassie, co-creativiteit en mensgerichtheid nieuwe betekenis geven aan integrale zorg. Uit het juryrapport: Het initiatief maakt inventief gebruik van hedendaagse technologie, is transmuraal en multidisciplinair. Sterk aan dit initiatief is de beweging van aanbod- naar vraaggerichte zorg en het feit dat de zorgverlener en diens ideeën en oplossingen centraal staan.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis vergroot de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers met het bewustwordingstraject ‘Verder met veerkracht’. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het gezond, veilig en productief kunnen blijven werken. Positieve gezondheid is het vertrekpunt. Zingeving, bevlogenheid en compassie staan centraal. Peer support is een onderdeel van het initiatief. Uit het juryrapport: Een sterk punt is in de ogen van de jury dat het enigszins klein en gewoon dagdagelijks wordt gehouden, bijvoorbeeld met de vraag: hoe gaat het met jou? Wat tevens pleit voor dit project is dat het zo eenvoudig schaalbaar/overdraagbaar is naar andere ziekenhuizen/zorgomgevingen.

Delen