klacht

Procedure zonder toga’s

De geschillencommissie is een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de tucht- of civiele rechter